โปรโมชั่น

PROMOTION

LIVE CASINO 20%

  • โบนัส 50% ขั้นต่ำ
  • สมัครสมาชิกเพียง 100 บาทเท่านั้น
  • แทงขั้นต่ำ 10 บาท ระยะเวลาโปรโมชั่น : 24 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2563 สมัครเริ่มต้นเพียง 100 บาท ที่เดียวจบ ครบ ทั้ง กีฬา คาสิโน และหวยออนไลน์

ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่นของ gm888bet.com

ข้อเสนอ ในการ ใช้งาน โปรโมชั่น นี้ สำหรับ ผู้เล่น เพื่อ ความบันเทิง เท่านั้น และ gm888bet.com อาจใช้ สิทธิ พิจารณา จำกัด สิทธิ ของ สมาชิก ในการ เข้าร่วม โปรโมชั่น หนึ่ง โปรโมชั่น ใด ที่มี การใช้งาน อยู่ ข้อเสนอ ของ gm888bet.com ทั้งหมด สำหรับสมาชิก ที่ทำการ ลงทะเบียน ด้วย ข้อมูล ที่ถูกต้อง ตามจริง(เบอร์โทรศัพท์,ชื่อนามสกุล,และ วันเดือนปีเกิด) ข้อเสนอ นี้ จำกัด เพียงหนึ่ง บัญชี ต่อ ชื่อผู้ใช้งาน ที่ ไม่ซ้ำกัน ตามแต่ละ บุคคล ครอบครัว ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชี ธนาคาร และ ไอพี แอดเดรส เราขอ สงวนสิทธิ์ ในการ เปลี่ยนแปลง, แก้ไขหรือยกเลิก โปรโมชั่นนี้ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด ได้โดย ไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ตามข้อกำหนด และ เงื่อนไข และ ข้อบังคับใช้ ของทาง gm888bet.com ในกรณี ที่สมาชิก ไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไข ของ gm888bet.com หรือ หากพบว่า มีการ ละเมิดคุณสมบัติ ใน การสมัคร ไม่ ว่าจะ กระทำคนเดียว หรือเป็น กลุ่มกับ โปรโมชั่นนี้ หรือโปรโมชั่น อื่นๆ เพื่อให้ ได้มาซึ่ง โบนัส หรือ เพื่อ แสวงหา ผลกำไร ทาง gm888bet.com ขอสงวนสิทธิ ในการ ระงับ ยกเลิก หรือ เรียกคืน เงินโบนัส และ เงินที่เล่นได้ และขอ สงวนสิทธ์ ที่จะ เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม และ ค่าโบนัส เงินฝาก เพื่อให้ ครอบคลุม ถึง ค่าใช้จ่าย ในการ จัดการ ทั้งหมด คณะ ผู้จัดทำ โปรโมชั่นของ: gm888bet.com