วิธีฝากถอน

01

 วิธีการฝากเงิน

 1. เลือก การเงิน
 2. เลือก ฝากเงิน
 3. กำหนดช่องทางฝากเงิน
 4. กรอกข้อมูล

02

 วิธีการถอนเงิน

 1. เลือก การเงิน
 2. เลือก ถอนเงิน
 3. เลือก กระเป๋าเงิน
 4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน ยืนยัน

03

 วิธีการโอนย้ายเงิน

 1. เลือก การเงิน
 2. เลือก โอนย้าย
 3. กรอกข้อมูล กดยืนยัน